Del 8 av filmen Les Épouses… En sammanfattning

Den unge mannen Malick har två fruar, Fifi (första frun) och Lamou (andra frun). Svartsjukan växer hela tiden mellan de två fruarna på grund av mannens oförmåga att hantera situationen och tar sig värre och värre uttryck.

I det näst sista avsnittet börjar de bägge fruarna bråka i en trappa och mannen, som vill skilja dem åt, förlorar balansen och faller ner på den stenlagda gården. Han faller så illa att han förlorar medvetandet.

Sista delen inleds med att visa hur Malick förs medvetslös till sjukhus. Fruarna vakar vid hans sida, men skadan visar sig vara så allvarlig att han till slut avlider. Fruarna är desperata av sorg, de har nu förlorat det enda de hade gemensamt på grund av sin osämja. Men de inser fortfarande inte att det bästa vore att hålla sams utan fortsätter att bråka, nu om arvet. Till slut måste släktingarna ingripa och hjälpa dem lösa situationen. Slutet är