Molly Melching är nominerad till World’s Childrens Prize för sina 40 år av arbete för barns och kvinnors rättigheter. Hon har kommit till Sverige för att närvara då priset delas ut på onsdag den 26 april i Mariefred och häromdagen träffade jag henne i Stockholm. Under ett långt samtal, här publicerat i poddformat, fick jag svar på hur det kom sig att hon grundade Tostan och hur det gick till när den ideella organisationens treåriga utbildningsprogram i demokrati och mänskliga rättigheter utvecklades. Ett program som nu nått flera miljoner människor i främst Västafrika och lett till att hela samhällen satt stopp för våld mot kvinnor, omskärelse av flickor och barnäktenskap. 


På senare år har Tostans framgångsrika modell fått mycket uppmärksamhet också i andra världsdelar. Socialarbetare och utvecklingsintresserade från nära 40 olika nationer, även Sverige, har kommit till Dakar för att besöka det utbildningscenter som numera finns i Senegal och där Tostans metodologiska ramverk lärs ut i koncentrerade kurser på tio dagar.

I den inspelade intervjun berättar Molly Melching (på engelska) om sitt arbete, från början på sjuttiotalet och fram till nu. Hon berättar om hur det hela startade och hur det kommer sig att den organisation hon grundade fick namnet Tostan. Hon berättar om nya metoder för alfabetisering, med hjälp av sms och många lokala organisatörer. Och hon berättar om hur det varit en ständigt pågående kamp att finansiera de oerhört betydelsefulla projekten, trots alla positiva utvärderingar och trots att resultaten klart och tydligt visar att Tostans arbete gör stor och bestående skillnad för framför allt kvinnor. Tusentals samhällen har gått samman och bestämt sig för att sätta stopp för mäns våld mot kvinnor, omskärelse av kvinnor, barnäktenskap och tvångsgifte. Tostans projekt innebär också att hela byar får utbildning, att många lär sig läsa och skriva, får självförtroende och börjar delta i lokalt demokratiarbete.

För den som vill och orkar lyssna till hela intervjun publicerar jag den i två delar längst ner i den här spellistan på SoundCloud. För lite mer avgränsade portioner, starta spelaren, scrolla nedåt och välj ut en bit i taget.Molly Melching är alltså grundare av Tostan och numera Executive Director för den ideella organisationen, som har sitt säte i Dakar och vars utgångspunkt i arbetet med utbildningarna alltid är kursdeltagarnas behov, visioner och strategier för framtiden. Det treåriga program som utgör grunden i Tostans förändringsarbete, samt utbildning av de personer som leder arbetet lokalt, har involverat tusentals människor i Afrika i arbete för personlig utveckling och i lett till att de utifrån sina egna insikter beslutat att sätta stopp för våld mot kvinnor, omskärelse av flickor och barnäktenskap. De byar som hittills deltagit i programmet ligger i Senegal, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauretanien, Somalia och Djibouti.

I första delen av den här intervjun, gjord lördagen den 22 april 2017 i Stockholm, berättar Molly Melching om den process som ledde fram till grundandet av Tostan. Hon berättar om hur hon kom till Senegal som 24-årig ung student och nu har bott och arbetat där i 43 år, det vill säga större delen av sitt vuxna liv. Mycket snabbt blev hon först helt uppslukad av studier och intensivt arbete med att förbättra barns och vuxnas livsvillkor och förälskad i landet och människorna. Hon mötte framstående intellektuella i den så kallade självständighetsrörelsen och bland de som fick störst betydelse för henne var professorn, antropologen och författaren Cheikh Anta Diop samt filmskaparen och författaren Ousmane Sembene och hans hustru, som Molly Melching blev nära vän med.

Hennes arbete med barn började i stadsdelen Medina i Dakar. Till en början inriktat på att ge fattiga barn i storstaden möjlighet att lära sig läsa, skriva och studera vidare, utvidgades det hela snart till att omfatta även arbete med radiosändningar om barn och barns sånger och lekar och besök på landsbygden. Det ena ledde till det andra och så befann sig Molly Melching plötsligt i byn Saam Njaay. Året var 1982, hon talade flytande wolof och byborna hade bett henne och de två andra som arbetade i projektet, grioten Bolli Mbaye och författaren Malick Pouye, att hjälpa dem att undervisa inte bara barnen utan även de vuxna. Där och då började fröet gro till det som nästan tio år senare skulle bli Tostan. Och varför namnet Tostan? Ett ord på språket wolof som betyder ungefär att kläckas ur ett ägg?


En annan av de personer som varit av stor betydelse för Tostans arbete är imamen Demba Diawarra, som delade med sig av sin kunskap i hur man förändrar sociala normer i sociala grupper och dessutom i slutet av nittiotalet föreslog att han skulle börja gå runt och nätverka. Genom att tala med sina släktingar och vänner och de religiösa ledarna och presentera Molly Melching för dem promotade han Tostans arbete så att de skulle kunna börja arbeta i fler byar på den senegalesiska landsbygden. Det tog flera år, men gav resultat som var mer framgångsrika än grundarna hade kunnat drömma om.

Nu har organisationen arbetat med det nuvarande ramverket för utbildning sedan början av 2000-talet. Den stora utmaningen är inte längre hur Tostan ska arbeta rent praktiskt, utan att hitta finansiering för de olika utbildningsinsatserna. De flesta bidragsgivare vill bara bevilja projektmedel för ett år i taget. Men Tostans program är tre år långt. Det går inte att sluta mitt i, för då uppnår man inte de önskade resultaten. Det här är ett problem, eftersom Tostan är helt beroende av bidrag för att kunna ge löner till de infödda personer som arbetar lokalt med att leda utbildningarna, berättar Molly Melching.

I den del av samtalet som handlar om insamlingsarbetet Sverige deltar också Anne Charlotte Ringquist, ordförande i Tostan i Sverige. Tostan i Sverige som arrangerar bland annat fundraising och information om arbetet och om Tostans kurser. Nästa möte äger rum torsdag 27 april 2017 och då talar Molly Melching.


Text & Foto: Aminata Grut

 

Mer information:

Artikel om Molly Melchings arbete: Ending a Thousand Year Old Tradition.
Tostans internationella hemsida
Tostans svenska hemsida.
Boken om Molly Melching; However Long The Night
Artikel om Molly Melching och Tostan. Svenska Dagbladet, 22 april 2017. 

Mer information om World’s Children’s Prize.
Cheikh Anta Diop; Wikipedia.
Cheikh Anta Diop; Fransk sida dedicerad till hans arbete
Cheikh Anta Diop; Litteratur och författarskap. Goodreads.
Ousmane Sembene; Hemsida dedicerad till hans filmskapande.