fotspaar_stranden_foto_wwwfotoakutense.jpgMot bakgrund av befolkningsutvecklingen är det absurt att västvärlden fortfarande vill stänga ute de som kommer från syd för att söka arbete. Det är en ganska naturlig första tanke när man läser befolkningsstatistik och studerar befolkningspyramiderna world wide. Världens tillstånd är inte särskilt smickrande.

Bilden av den äldre vite kolonisatören som reser söderut för att förgripa sig på unga flickor och pojkar i semesterparadiset har en konkret motsvarighet i fakta: Västvärlden och deras allierade makthavare blir allt äldre och skröpligare och majoriteten i länderna i syd allt yngre och vitalare. Vem behöver vem? Och vem överlever på sikt?

Och vem ska ta hand om alla gamlingar i västvärlden? Åtskilliga har ställt frågan. Sverige till exempel hade redan för några år sedan en genomsnittsålder på 39,7 år och cirka 18 procent ungdomar yngre än 18 år. Bara Japan hade en äldre befolkning. Jämför det med FN:s beräkningar att världens invånare totalt sett har en stigande genomsnittlig ålder, i dag på omkring 26,6 år. Och jämför det med Guineas 17,7 år i genomsnittsålder och 44 procent ungdomar under 14 år!

Västvärlden behöver fler yngre medborgare som kan, vill och orkar jobba. Och lättaste sättet att få tag i dem är att tillåta mer arbetskraftsinvandring. Institutet för tillväxtpolitiska studier publicerade en intressant rapport för några år sen: ”Var hittar Sverige sin arbetskraft”.

befpyrswe.jpgI dag har Sverige tillsammans med Italien den äldsta befolkningen i världen – nästan var femte person (17 procent) är 65 år eller äldre. Svenska kvinnor föder i genomsnitt bara 1,5 barn (som en jämförelse kan nämnas att år 1900 föddes 4,1 barn per kvinna och bara 8 procent var 65 år eller äldre). Och då har vi det ändå inte värst i Europa. SCB (Statistiska centralbyrån) har sammanställt intressant statistik.

Det är alltså inte alls protesterna mot inhuman behandling av flyktingar som kommer att öppna Europas dörrar. Det är istället rent krassa ekonomiska bedömningar – som redan idag visar att det finns ett ökat behov av arbetskraft och en föryngring av befolkningen. Helt säkert kommer västvärlden att försöka behålla sitt övertag på olika sätt, kanske genom att begränsa de invandrade arbetarnas rättigheter, men på sikt är det ganska troligt att en ökad invandring också leder till fler och närmare kontakter mellan människor från olika delar av världen. Och därmed också till en demokratisering av världen och en mer rättvis fördelning av resurser.

I wish. Jag kommer att tänka på den där teckningen av EWK, där jorden framställs som en gravid afrikansk kvinna – globen är hennes runda mage och på ryggen sitter en oerhörd mängd andra barn. Kolla in hans bildarkiv, det är mäktigt. Han är borta, men teckningarna är fortfarande skrämmande aktuella och radikala. Klicka på Moder Jord, i galleriet på EWK-sällskapets hemsida.

Illustrationer:
Fotspår i sanden: www.fotoakuten.se
Befolkningspyramid: SCB